Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA Olsztyn stanowi dziedziną jedynej z najmocniejszych całości ubezpieczeniowych na świecie. Na polskim rynku marka ostatnia jest od 2006 roku oraz napełnia się dużym zaufaniem klientów.

Klientom biznesowym towarzystwo oferuje pełen asortyment usług ubezpieczeniowych, w obecnym ubezpieczenia majątkowe oraz wydawanie aktywami. Z serii użytkownicy sami złapią w jej propozycji zabezpieczenia na przeżycie, inwestycyjne, turystyczne, informacyjne również dużo innych.

Ubezpieczenia na życie

AXA Olsztyn oferuje trochę niezmiernie niezwykłych rozwiązań w kręgu zabezpieczeń na jedzenie, jakie planują pomagać nas dodatkowo własną rodzinę przed konsekwencjami niespodziewanych zdarzeń losowych, śmierci lub utraty zdrowia. Podstawowe produkty w niniejszej klasie to:

Plan Elastyczny,

Plan Uniwersalny,

Plan ochronny AXA.

Plan Elastyczny – opieka oraz wkładanie

Plan Elastyczny jest propozycją, jaka mieszka obecnie doskonałe pomieszczenie w rankingu zabezpieczeń na utrzymanie. Istnieje obecne polisa, która łączy funkcję ochronną i inwestycyjną. Niestety zaledwie chroni przyszłość swoich bliskich, jak osiągnie do znajomej śmierci, przecież też występuje możliwość inwestowania zasobu w ramach wybranej formy inwestycyjnej czy poprzez tak nazywane portfele modelowe. Ubezpieczony sam stanowi o charakterze i czasie trwania polisy, i w konstrukcjach umów pomocnych może zwiększyć ją na ochronę ponadto w przypadku dużej grypy lub wypadku.

Plan Uniwersalny – ubezpieczenie oraz zabieranie

Ta propozycja AXA więcej trzyma na punkcie zapewnienie swoich ubezpieczeniowego także wypłaca szansę wkładania w ramach funduszy kapitałowych. Także w konstrukcjach Programu Uniwersalnego zabezpieczony może przechowywać oszczędności na emeryturę lub edukację dzieci. Jeżeli osoba ubezpieczona umrze przed zakończeniem sezonu życia polisy, jej grupa uzyska odszkodowanie w wysokości 10-krotności składki rocznej lub całkowitą kwotę polisy, że jej cena jest obfitsza niż cena ubezpieczenia.

Zabezpieczenie na siłę potrzeb, czyli System Ochronny AXA

Plan Ochronny AXA więc daleko udane rozwiązanie dla osób, które preferują stworzyć kompleksowy, indywidualnie dobrany do niedawnych potrzeb, plan ubezpieczeniowy. W oprawach tego poglądu możemy połączyć kilka wariantów zabezpieczeń i kupować zbytnio nie jedną składkę. Wersja ta akceptuje nie tylko ubezpieczyć naszych krewnych na przypadek naszej śmierci, lecz same zapobiegać ich zdrowie oraz życie. Plan stanowi i finansową pomoc własnego dziecka jeżeli zachoruje, straci rodziców ceń w chwili wpisania w duże życie.

Gdy dobrać najwłaściwszą możliwość?

Wymienione dużo programy to jedynie kilka modeli z silnej propozycji tego grona ubezpieczeniowego. Osoby zainteresowane polisą na życie, turystyczną, komunikacyjną, czy jeszcze wypadkową powinny zetknąć się z AXA Olsztyn: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20, Olsztyn, Tel.: +48896798400.